Viltspår

2011-06-17 Valö

Ökl - 1:a pris

Omdöme: En champion som visar att han är väl värd sin titel! Grattis!

SBAK - NÖ Domare: Helene Käll

 

2011-06-02 Årsunda

Ökl - 1:a pris

Omdöme: Tar an spåret i lungt tempo. Klarar alla sträckorna och vinklarna utan tvekan. Klarar bloduppehåll, återgången och skottet utan tvekan. Finner viltdelen. Spårtid: 15min.

GDK Domare: Yvonne Sundberg

 

2011-05-25 Kragsta

Ökl - 1:a pris

Omdöme: Hunden startar bra vid blodavbrott ringade hunden kom snabbt tillbaka därefter helt felfri till viltdelen. Skottfast. Spårtid: 17min.

SDK Domare: Leif Henriksson

 

2010-09-28 Årsunda

Ökl - 1:a pris

Omdöme: Tar an spåret. Klarar alla sträckorna och vinklarna. Ringar i återgången. Klarar bloduppehållet. Klarar skott och viltdelen. Spårtid: 20min.

GDK Domare Yvonne Sundberg

 

2010-08-24 Golvsta

Ökl - 1:a pris

Omdöme: En utmärkt spårhund, som gör några avvikelser från spåret men fixar det. Jobbar kryssande i regnet. Spårtid: 22min.

UTK Domare: Maria Johansson

 

2010-08-05 Korsbo, Tierp

Ökl - 3:e pris

Omdöme: Spårar bitvis mycket bra, störs utav vilt. Spårtid: 39min.

Svenska Spaniel och Retriverklubben Domare: Ann Marie Melin

 

2010-07-26 Valö

Ökl - 1:a pris

Omdöme: - Spårtid: 37min.

SBAK - NÖ Domare: Helene Käll

 

2010-07-01 Årsunda

Ökl - 1:a pris CHAMPION IDAG!

Omdöme: Tar an spåret direkt. Spårar utmärkt i utmärkt tempo. Klarar bloduppehållen och återgång. Utmärkt ringningsarbete. Finner viltdelen. Klarar skott utmärkt. En hund som är spårnoga. Spårtid: 17min.

GDK Domare: Gunilla Landell

 

2010-06-05 Bälinge

Ökl - 1:a pris

Omdöme: Mycket arbetsvillig och lättläst. BRA PRESTATION!Spårtid: 25min.

Svenska Schweisshundklubben Domare: Tony Sparf

 

2010-05-31 Kragsta

Ökl - 1:a pris

Omdöme: Hunden startade mycket spårnoga i ett lugnt tempo, felfri till sträcka 5 blodavbrott en ringning som klarades bra därefter perfekt till viltdelen. Skottfast. Spårtid: 22min

SDK Domare: Leif Henriksson

 

2010-05-14 Gimo

Anlagsprov - Godkänd 30poäng

UTK Domare Åge Åkerlöf