MH - 21/7 2013 

  1 2 3 4 5
1a Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt med
morrning och/eller
bitförsök. Utförs ej inom tid.
Undviker kontakt genom
att dra sig undan. 
Accepterar kontakt
utan att besvara.
Drar sig inte undan. 
Tar kontakt
själv eller
besvarar kontaktförsök.
Överdrivet kontakttagande,
ex. hoppar, gnäller skäller.
1b Kontakt
Samarbete 
Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.  Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller
1c Kontakt Hantering  Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd Undviker drar sig undan eller söker stöd hos föraren.  Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.  Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a Lek1 Leklust Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b Lek1 Gripande  Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.  Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c Lek1 Gripande och dragkamp Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar-även under den passiva delen- tills testledaren släpper
3a Följande Startar inte/når ej fram till 1 hjul. Startar avbryter innan föremålet.  Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b Gripande Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet.  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.  Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.  Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.  Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.  Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a Avst. Lek Intresse Engageras inte av figuranten Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b Avst. Lek Hot/agg.  Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.  Visar enstaka (1-2)  hotbeteenden under momentets första och andra del.  Visar flera hotbeteenden under momentets första del Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del. 
5c Avst. Lek Nyfikenhet Går inte fram till figuranten inom tid. Går fram när figuranten är aktiv på linjen.  Går fram till den dolda men talande figuranten.  Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.  Går fram direkt till figuranten utan hjälp. 
5d Avst. Lek Leklust Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.  Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.  Griper direkt. Drar emot. Släpper inte.
5e Avst. Lek Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a Överraskn. Rädsla Stannar inte eller kort stopp.  Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.  Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b Överraskn. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden.  Visar flera hotbeteenden under längre tid.  Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. 
6c Överraskn. Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.  Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.  Går fram till overallen utan hjälp. 
6d Överraskn. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge el. tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet.  Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e Överraskn. Kvarstående intresse Visar inget intresse.  Stannar upp. Luktar el. tittar på overallen vid 1 tillfälle.  Stannar upp. Luktar el. tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.  Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.  Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager. 
7a Ljudkänsl. Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b Ljudkänsl. Nyfikenhet Går inte fram inom tid. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.  Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.  Går fram till skramlet utan hjälp.
7c Ljudkänsl. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.  Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.  Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. 
7d Ljudkänsl. Kvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a Spöken Hot/agg. Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid.  Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b Spöken Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse/engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då..  Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.  Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c Spöken Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.  Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds
reglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d Spöken Nyfikenhet Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.  Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.  Går fram till fig.när föraren står bredvid.  Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. själv.
8e Spöken Kontakttagande med figurant i spökdräkt. Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.  Besvarar kontakten från figuranten.  Tar själv kontakt med figuranten Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a Lek2 Leklust Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt.  Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. 
9b Lek2 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten. 
10 Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.  Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd,
rädd.