MH Östervåla 6/5 2012

Ross MH diagram

Film klipp på "Ross" MH "Ross" var 16 månader vid MH

1 & 2.) Kontakt 

1a. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. 

1b. Följer med motvilligt.

1c. Accepterar hantering.

 

2a. Startar snabbt, leker aktivt.

2b. Griper direkt med hela munnen.

2c. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

3.) Förföljande

3a. Startar inte.

3b. Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

4.) Aktivitet

4. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

5.) Avståndslek

5a. Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

5b. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

5c. Går inte fram till figuranten.

5d. Visar inget intresse.

5e. Visar inget intresse.

6.) Överraskning

6a. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

6b. Visar flera hotbeteenden under längre tid.

6c. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

6d. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

6e. Visar inget intresse.

7.) Ljud 

7a. Hukar sig och stannar.

7b. Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

7d. Visar inget intresse.

8.) Spöken

8a. Visar flera hotbeteenden under längre tid.

8b. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.

8c. Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

8d.Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.

8e.  Besvarar kontakten från figuranten.

9.) Lek

9a. Startar snabbt, leker aktivt.

9b. Griper tveksamt eller med framtänderna.

10.) Skott

10. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.