SEUCh SEVCh Mohaget´s Meus Milo "Ross"


Denna kille var redan speciell när han var liten, i valplådan stack han ut med sin karaktärsfulla hållning, han har alltid stått och gått stadigt på sina fyra tassar. Han fångade mitt hjärta och jag bestämde mig att behålla honom på foder. Han bor ca: 4mil ifrån oss men han är och bor hemma hos oss minst 1 vecka i månaden ibland mer. Ross är otroligt duktig på hundspråk och är mycket lyhörd till de andra hundarna samt är en otroligt härlig "storebror" till de yngre valparna med lek, tålamod samt uppfostran. Ross har mycket lek och föremålsintresse alltid kul att leka och kampa . Hans vaktinstinkt finns där och är stadig och går inte överstyr.

 

Han är öppen och tillgänglig med människor men tar dom hans koppel och vill gå iväg så stannar han till och tittar på mig om det är okej annars föjler han inte med. Han charmar människor runt om oss samt alla valpköpare med sin karaktärsfulla utstrålning. Han har följt med mig på många resor till Stockholm på utbildning och att åka tåg, pendel och buss tog han med ro, även där charmade han medpassagerare. Ross har många fina extriöra kvaliteter men det som är störst hos honom är hans underbara mentalitet. Han är en typisk RR i sitt självständiga och envisa beteende. Han älskar att spåra, när vi kommer ut till spårskogen så blir han lyrisk och när han startar att spåra så tar han sin uppgift på fullaste allvar. Nu väntar vi på att få komma ut på riktiga eftersök. Ross älskar att bada och simma både i sjö och bassäng. Alla hans syskon älskar vatten och beter sig som labradorer i vattnet. Ross inklusive alla hans syskon är röntgade och med utmärkta resultat. Alla kullsyskon är friska och livsglada.

 

På utställning har Ross stora framgångar, han har flera BISS placeringar på SRRS utst, samt BIS placering på Inoff. All dogshow som valp, i vuxen ålder har han redan erövrat flera BIR, BIM, Cacib, Cert, R-cert samt flertal bästa hane placeringar, vi åkte även till Salzburg WW-12 och där fick han EXC. 2011 placerade han sig som 8:e bästa viltspårshund i Sverige.
2013 placerade han sig som 4:e bästa utställningshund (hanar) i Sverige.

Denna kille är fortfarande under utveckling och blir bara bättre och bättre. Jag njuter varje gång jag umgås med honom och jag är otroligt stolt när vi är på utställning och han står som ett ljus vid domarens hantering och svansen är stolt. Ross är en hane som jag stolt låter användas i avel på utvalda tikar. Jag som uppfödare samt ägare går på djupet i stamtavlor och blickar gärna bakåt i dom.

 

***************************************************************************

 


This guy was already special when he was little, in the whelping box he stuck out with its characterful posture, he has always stood steadily on his four paws. He captured my heart and I decided to keep him on the feed. He lives about: 4mil from us but he is and lives with us at least one week a month, sometimes more. Ross is incredibly talented in dog language and is very responsive to the other dogs, and he is an incredibly lovely "big brother" to the younger pups playing with them and educating them with patience. Ross has a lust for playing and all objects are always fun to play with. He has guarding instinct and it is stable and does not go too far.

 

He is open to people but they take his leash and want to go away he doesn´t follow. He charms the people around us, and all puppybuyers with his charisma. He has accompanied me on many trips to Stockholm for training and travelled by train, shuttle bus and he he charmed all the passengers. Ross has many fine exteriour qualities but his greatest is his wonderful mentality. He is a typical RR in his independent and stubborn behavior. He loves to track, when we come out to the tracking forest he becomes lyrical and when he starts to track he takes his task seriously. Ross loves to bathe and swim in both the lake and the pool. All his siblings love water and behave like Labradors in the water. Ross including all his siblings are x-rayed and with excellent results. All siblings are healthy and enjoy a happy life.

 

 

In dog shows Ross has had great success, he has several BISS placements at SRRS shows and BIS placement Inoff. All dogshows as puppy. As an adult, he has already conquered CACIB, CC, R-CC and numerous best male wins, we also went to Salzburg WW-12, where he got EXC. This guy is still developing and getting better and better. I enjoy every minute with him and I'm incredibly proud when we're at a show and he stands like a rock being handled by the judge holding his tail proudly. Ross is a male that I am proud to allow in breeding to selected bitches. I as a breeder and owner I take great interest in pedigrees.

Några ord om "Ross" från en utomstående:

Jag mötte Ross för andra gången hemma hos uppfödare Johanna på en kennelträff. Vi hade tränat utomhus med flera utav Ross syskon. När vi kom in i Johannas kök blev det lite trångt då vi var ca 10 personer och fyra hundar på typ 12kvm.


Jag hade lovat att jag skulle visa massage för deltagarna och jag hade tänkt att visa på en utav tikarna som jag känner väl, men hon hade inte tid att bli masserad av mig inte. Då från ingenstans smyger Ross försiktig fram till mig och lägger sig framför för att ta emot massage från MIG, mig som han knappt känner. Att han dessutom kunde slappna av i denna miljö är helt otroligt och han imponerade djupt på mig.

 

Verkligen en TOPPEN hund måste jag säga!

 

/ Camilla Forsberg Diplomerad hundpsykolog