MH 20-21/7-2013 i Östervåla

Beskrivare: Ib Ahlén
Testledare: Anna Forsberg

Hundarna var 16månader gamla.